Team

Nordic Dawn eies og drives av Iris og Leiv.  I tillegg har vi har gode støttespillere som hjelper oss når det trengs. Til sammen har vi kunnskap til å ivareta små og store oppdrag på en god måte. 

Iris Anette Olsen 

Cand Polit i psykologi 

Iris har flere lengre turer i opplevelsesboka og vil helst være ute hele tiden. Iris er spesialist i ledelse og organisasjonspsykologi og kjent for sin evne til å hjelpe organisasjoner i krise. Gjennom en verdibasert lederstil har hun oppnådd resultater som har vekket nasjonal oppmerksomhet. Iris er sertifisert i bruk av CTT - kulturelle transformasjons verktøy.


Våre fremste støtespillere er psykologspesialist Gunnar Oland Åsen, masterstudent i idrett og friluftsliv Sophia Hjorth Wahlgren, livsstyrketrener Lars Verket, barnelege Leif Eskedal og huskyen Blues.

Diskobukten vest på Grønland. En leirplass av en annen verden.
Diskobukten vest på Grønland. En leirplass av en annen verden.