Organisasjon og ledelse 

I bunn og grunn er vi alle bare mennesker. Heldigvis! Få steder er forståelsen av dette viktigere enn i organisasjoner og i ledelsen av disse. Likevel, det er her vi snubler og så lett trår feil. 

Det er ganske enkelt egentlig; mye dreier seg om å se, forstå og akseptere hverandres behov og verdier. Dette gir motiverte medarbeidere og gode resultater. Verdibasert ledelse har vist seg nyttig, effektivt og gøy i arbeid med små og store organisasjoner. 

"Iris Olsen har i løpet av få år gjort en imponerende jobb med å snu en intern krise med massiv  kritikk fra både fylkesmann og brukere, til et mer åpent og velfungerende barnevern"  

 - Leder i Agderposten

Organisasjon

  • Fremtidsrettet dialog (intervju). Svært egnet for å løse kompliserte saker med mange involverte.
  • Kulturell transformasjon ved bruk av Barett´s CTT verktøy
  • Verdibaserte gruppeprosesser. Utarbeiding av organisasjonens mål og verdier.
  • Verdi- og motivasjonskartlegginger 
  • Organisasjons- og kulturutvikling.
  • Gruppeveiledning og teamutvikling.

Ledelse

  • Lederutvikling.
  • Utvikling av verdibasert ledelse.
  • Planarbeid og prosjektutvikling.