Fra stilletid på en stein til veiledning av prosjektet ditt


Nordic Dawn teamet består av litt utradisjonelle mennesker. Vi liker å gå nye stier vel vitende om at vi har ballasten som trengs for å møte utfordringene som ligger rundt neste sving. Er vi selv i tvil om vi er gode nok tar vi ikke oppdraget. Enkelt og greit.

Du kan også vite at alt vi gjør er basert på 100% frivillighet. Vi har stor tro på tverrfaglige terapeutteam og at å fremme klientens styrker er vel så viktig som å arbeide med hans eller hennes utfordringer.


"Dere utgjorde en stor forskjell i livet mitt"

Vinterkveld i Setesdal Austhei
Vinterkveld i Setesdal Austhei

Bedret livsmestring og økt psykisk robusthet

  • Vi skreddersyr opplegg individuelt og i grupper.
  • Vi er gode på å legge til rette for selvutviklende opplevelser i naturen.
  • Vi er opptatt av at du blir bedre kjent med dine ressurser og hvordan du kan bruke disse.
Leiv presenterer på verdenskonferansen i utendørsterapi i Australia
Leiv presenterer på verdenskonferansen i utendørsterapi i Australia

Inspirasjon, kurs, formidling, undervisning og foredrag

  • Inspirere rundt tema som har med natur og helse å gjøre.
  • Fortelle om hvordan din arbeidsplass kan arbeide målrettet med natur og psykisk helse.
  • Undervise/ formidle i tema som økopsykologi, utendørs terapi og gruppeledelse i naturen.
  • Vi forteller gjerne om egne turer og ekspedisjoner, men på en måte som blir anvendelig for deg.
Forskning og utvikling kan være gøy, men det må gjøres riktig!
Forskning og utvikling kan være gøy, men det må gjøres riktig!

Veiledning på praksis og akademiske oppgaver

  • Evaluering og forskning. Rådgivning, veiledning eller gjennomføring av hele forskningsprosjekter.
  • Veiledning og kvalitetssikring av ditt prosjekt.
  • Veiledning på Bachelor-, Master- og PhD nivå innen psykologi og psykisk helse. Sensoroppdrag.