Nordic Dawn (tidligere Motiva) er opptatt av hvilke prosesser som skjer i og mellom mennesker når vi oppholder oss i naturen. Vi vet mye om hva vi kan gjøre for at disse opplevelsene blir enda sterkere, slik at vi vokser i oss selv og får det bedre. Sammen med våre støttespillere utgjør vi i all beskjedenhet et av de tyngste fagmiljøene på feltet i Norden.

I den senere tiden har vi også utført flere konsulentoppdrag innen organisasjon og ledelse. Dette er spennende og viktig arbeid, og når vi også får så gode tilbakemeldinger blir dette en egen del av vår virksomhet fremover. 

Til syvende og sist er det likevel kjærligheten til naturen som driver oss, og vissheten om at vi som enkeltmennesker kan utgjøre en forskjell. 

Alle bildene du ser på disse sidene er fra egne turer.

Nordic Dawn drives av Iris og Leiv
Nordic Dawn drives av Iris og Leiv

Verdier

I Nordic Dawn har vi valgt fire verdier som vi ønsker skal prege oss i alt vi gjør. Vi har med oss disse verdiene når vi tar avgjørelser og vi vil at de skal være gjenkjennelige for dere som er i kontakt med oss.

Nordic Dawns hovedverdier er Faglighet, Kreativitet, Lekenhet og å Utgjøre en forskjell:

 • Faglighet - vår faglighet er selve grunnmuren vi bygger Motiva på og som vi vil at andre skal assosiere oss med. Det er naturligvis ting vi ikke vet eller kan, men vi skal ha faglighet nok til å kjenne igjen våre egne mangler ... og ressurser til å både utforske disse og å gjøre noe med det.
 • Kreativitet - vi er ikke kommet dit vi er ved å være konforme, og vi skal fortsette med å tenke ´utenfor boksen` så ofte vi kan. Kreative prosesser uten begrensninger er noe av det fineste og mest fruktbare vi gjør. Dette er skapende og leder ofte til nye innsikter og verdifulle erfaringer.
 • Lekenhet - livet er ikke så alvorlig at det må være alvorlig hele tiden. Humor og lek styrker alle sider ved det å være mennesker, også i å tåle og stå i det som er utfordrende. Å ha tårer i øynene det ene øyeblikket og le sammen i det neste er derfor tegn på kvalitet og mestring. I Nordic Dawn skal smilet aldri være langt unna.
 • Utgjøre en forskjell - vi skal bevege de mennesker og miljøer vi er i kontakt med. Faglighet, Kreativitet og Lekenhet er våre verktøy for å møte denne viktigste verdien.

Miljøprofil

Som beboere av jorda er vi avhengige av våre naturlige omgivelser, både fysisk og emosjonelt. Med denne erkjennelsen følger et selvsagt ansvar om å ta vare på både miljø og biologisk mangfold.

For å være ærlig er dette lettere sagt enn gjort, og vi opplever av og til at våre egne mål havner i konflikt med hverandre. Mye av vår virksomhet innebærer å oppholde oss i natur som vi må forflytte oss til. I tillegg er det tverrkulturelle fokuset viktig for oss og vi bringer sammen mennesker fra forskjellige land, ja til og med kontinenter. Reising, særlig med fly, bidrar til global oppvarming. Samtidig, om vi ikke lenger besøker hverandre og hverandres natur, kan dette føre til gradvis kulturell fremmedgjøring og manglende forståelse av hverandres kvaliteter. For oss i Nordic Dawn utgjør dette et krevende dilemma, og vårt foreløpige beste svar er en kontinuerlig bevisstgjøring av, og måtehold i, virksomheten vår. Dette gjør vi ved å:

 • Så langt som mulig inkludere symbiosen mellom mennesker og natur i våre kurs og aktiviteter
 • Reise smart og så lite miljøfiendtlig som mulig
 • Betale dobbel klimakompenseringskvote for alle flyreiser i Nordic Dawn regi - både for ansatte og deltakere. Se myclimate.org
 • Praktisere sporløs ferdsel
 • Plukke med oss søppel vi finner i naturen
 • Ved bespisning på samlinger og proviant på tur: Aldri svinekjøtt annet enn fra frittgående gris. Unngå industrielt produsert rødt kjøtt så langt som mulig. Generelt tilstrebe kortreiste økologiske matprodukter.
 • Fremme miljø-ivaretakende verdier når det gjelder forbruk og utstyr
 • Lære av andre kulturer om deres lokale miljøutfordringer, hvordan de opplever de globale miljøutfordringer, og hva de gjør for å møte disse. Vi har ofte mye å lære av andre!

Nordic Dawn Adventures & Counselling ANS. Org. nr. 985 966 842