Fra alenetid på en stein til veiledning på prosjektet ditt

MOTIVA teamet består av litt utradisjonelle mennesker. Vi liker å gå nye stier og vi har ballasten som trengs for å møte utfordingene som ligger rundt neste sving. Er vi selv i tvil om vi er gode nok tar vi ikke oppdraget. Enkelt og greit.


Du kan også vite at alt vi gjør er basert på 100% frivillighet. Vi har stor tro på tverrfaglige terapeutteam og at å fremme klientens styrker er vel så viktig som å arbeide med hans eller hennes utfordringer.

Bedret livsmestring og økt psykologisk robusthet

Vi skreddersyr opplegg individuelt og i grupper.

Vi er gode på å legge til rette for selvutviklende opplevelser i naturen.

Vi er opptatt av at du blir bedre kjent med dine ressurser og hvordan du kan bruke disse.Kurs, formidling, undervisning og foredrag

Lær om hvordan din arbeidsplass kan arbeide målrettet med natur og psykisk helse.

Undervisning/ formidling i tema som økopsykologi og friluftsterapi. 

Vi forteller gjerne om egne turer og ekspedisjoner, men på en måte som blir anvendelig for deg.

Veiledning på praksis og akademiske oppgaver

Evaluering og forskning. Rådgivning, veiledning eller gjennomføring av hele forskningsprosjekter.

Veiledning og kvalitetssikring av ditt prosjekt.

Veiledning fra Bachelor til PhD innen psykologi og psykisk helse. Sensoroppdrag.